intelligentietest

Wat is intelligentie?

Voor het begrip intelligentie zijn verschillende omschrijvingen. Intelligentie heeft bijvoorbeeld te maken met de kennis van een persoon, maar ook met wat de persoon in kwestie kan. Intelligentie heeft ook te maken met hoe snel u iets nieuws kunt leren en of u problemen kunt herkennen om ze daarna te kunnen oplossen. Uw intelligentie vertelt…