beschermd wonen

Leven met ASS

Veel mensen begrijpen niet wat ASS is. Autisme Spectrum Stoornis is eigenlijk de officiële verzamelnaam van alle verschillende vormen van ontwikkelingsstoornissen. Bij deze aandoening ervaart u de wereld heel anders dan personen zonder autisme. Doordat uw hersenen anders informatie verwerken dan gewone personen ontstaat een andere ervaring. Mensen met autisme hebben moeite met losse informatie…